Египет › Финал

Всъщност забелязвам, че колкото и да опитвам, спомените и впечатленията постоянно изпреварват буквите, така че задачата ми да ги догоня и запечатам на лист определено е непосилна. Но най-просто казано Египет е страна, където вместо борчета и ели преобладават палми с фурми и маслинови храстчета, където по дворовете наред с магарета и коне преживят също камили, а децата по празниците, вместо портокали и банани, би трябвало да получават ябълки и круши. Ако ще обобщавам нещо в заключение, мога да кажа, че рядко се среща подобен калейдоскоп, преплитащ комунистически подход към труда с дълбоко вкоренена религиозност и капиталистически парични отношения в структурите на нещо между джамахирия и монархия. Труден е пътя към светлото, или ако настоявате, сенчесто египетско бъдеще, но такава е волята на Аллаха.

← предишна

Снимки от всички пътувания

©2012 Юри Варошанов. Ползване само със съгласието на автора. | Сайтът е направен с Visia